top of page

OLIEFYR

Oliefyrsservice – det betaler sig.

Et renset og justeret oliefyr udnytter fyringsolien bedre og kan spare dig for op til 15 % af dit olieforbrug.

 

RAVNS VVS har OR Certifikat i Oliefyr og udfører service og reparationer på alle oliefyr og brændere, det anbefales der laves service hvert andet år.

Et oliefyrsservice består af gennemgribende rensning, udskiftning af oliedyse samt oliefilter,  eftersyn af komponenter, kontrolmåling og justering med afsluttende OR-test (service rapport).

Skal oliefyret udskiftet til en ny økonomisk kondenserende oliefyr, er RAVNS VVS altid klar til et besøg hos dig. Eller for snak om hvilken løsning der er optima for jer og laver gerne en beregning på din besparelser ved en ny løsning.

Hvad er OR-Ordning?

Information om OR-Ordningen.
OR-ordningen er en selvstændig uafhængig økonomisk organisation.

Formålet med ordningen er at sikre både oliefyrsbruger og samfund en optimal udnyttelse af olien, således at der tages størst muligt hensyn til sikkerhed, økonomi og miljø.

Med udgangspunkt i byggelovens §31A har Energistyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse for mindre oliefyringsanlæg.


Den siger bl.a.:

  • Kedler og varmluftsaggregater i mindre anlæg skal renses mindst en gang om året.

  • At der skal foretages en årlig kontrolmåling af mindre anlæg (OR-test).

  • At kontrolmålingen skal udføres af skorstensfejer eller OR-registreret servicefirma.

Alle vores servicemontører har gennemgået den særlige uddannelse i oliefyrsteknik og har derved erhvervet OR-beviset, således at de kan udføre de lovpligtige kontrolmålinger.

Med løbende stikprøvekontroller er OR-ordningen også med til at sikre høj kvalitet i det danske oliefyrsarbejde.

Læs mere om ordningen på OR’s egen hjemmeside

www.or.dk

Se flere eksempler på vores arbejde under "FOTOS"

bottom of page